Backup wetenswaardigheden
Homepage Center

Copyright (c) : SoftG
Laatste Mod.: 19 Mart 2012

Contact: Jan de Grood


Het maken en controleren van de backup is Uw eigen verantwoordelijkheid, verlies van data valt buiten de garantiebepalingen!!!

Bezuinig niet op backups, de continuiteit van Uw bedrijf kan er vanaf hangen!!!

Wat U ook beslist, zorg voor een duidelijk backup-schema (welke tape wordt wanneer gebruikt), label de tapes correct en berg ze netjes op. Probeer ook eens om zo maar een bestand terug te schrijven zodat U niet met de handen in het haar zit wanneer er echt iets aan de hand is en schrijf duidelijk op HOE iets moet worden teruggehaald van een backup!

 

  Om er zeker van te zijn dat er nooit gegevens van een programma verloren kunnen gaan dient U er voor te zorgen dat op gezette tijden een kopie van de data-disk wordt gemaakt, de zgn. Backup. De frequentie hiervan dient U zelf te bepalen en zal gebaseerd zijn op de belangrijkheid van de opgeslagen gegevens en de mate waarin deze worden gewijzigd. Soms is een wekelijkse backup voldoende, soms een dagelijkse, de keuze is aan U!

  U kunt de data kopieren naar tape, CD, andere harddisk, enz. Hierna wordt steeds gerefereerd naar "Tape".

  Het backup-schema zou er als volgt uit kunnen zien :

  - 4 tapes voor weekbackup, deze rouleren en worden dus altijd pas na 3 weken overschreven door een nieuwe backup.

  - 5 tapes voor dagbackup, een voor Maandag, een voor Dinsdag, enz. Dit kan een zgn INCREMENTELE BACKUP zijn, dus alleen die dag gewijzigde bestanden worden erop gezet om tijd en ruimte te sparen.

   

  Om tenminste twee redenen dienen we regelmatig een backup te maken, waarbij het onderscheid vooral ligt in de bewaartijd en -plaats :

  - Calamiteitenbackup : Wanneer het pand waarin de server staat bijv. in brand zou vliegen, dienen de gegevens via de backup-tape overgezet te kunnen worden naar een andere server om zo ongestoord op een andere locatie door te kunnen gaan. Deze backup dient uiteraard op een plaats BUITEN HET PAND te worden bewaard.

  - Stommiteitenbackup : Wanneer iemand per ongeluk een bestand weg heeft gegooid kan dit meestal nog met een UNDELETE routine of uit de prullenbak (Windows) worden teruggehaald. Mocht dit niet lukken, dan kunt U selectief een bestand van de backup terughalen. Hoe lang en waar U deze backup wilt bewaren dient U binnen Uw organisatie te overleggen.